Spinnenweb

De activiteit spinnenweb wordt altijd in het bos aangeboden. De deelnemers komen aan in het bos en zien een spinnenweb hangen tussen 2 bomen. Het is de bedoeling dat de deelnemers 1 voor 1 door het web naar de andere kant gaan. Hierbij mag het web niet worden aangeraakt. Door te dobbelen met de dobbelsteen wordt bepaald welk gat de deelnemer moet gebruiken. Wanneer er laag gegooid wordt moet de persoon door de hoge gaten. Gooi je hoog dan heb je geluk en moet je door één van de lage gaten. Wanneer het net geraakt wordt door ofwel de helper of de dobbelaar, dan levert de poging geen punten op en moet de poging opnieuw. Er worden enkele variaties aangeboden. Een leuke opdracht waarbij samenwerken en vertrouwen op elkaar erg belangrijk zijn.

Katapult bouwen

De activiteit katapult bouwen kan zowel in het bos als op het strand worden aangeboden. De deelnemers moeten met het beschikbaar gestelde materiaal een katapult bouwen zoals deze hiernaast geschetst is. De katapult wordt gebruikt om de oranje bal af te schieten over een afstand van 7 tot 15 meter, waarna de katapult verplaatst wordt. Hij moet dus verplaatst kunnen worden. De deelnemers hebben 15 minuten om de katapult te bouwen, hierna start een spelvorm om te testen hoe goed de constructie is en of er daadwerkelijk mee geschoten kan worden. 

De spelvorm: Het is de bedoeling dat de bal vanaf de katapult wordt geschoten in de handen van een teamgenoot die in een op de grond liggende hoepel staat, lukt dit, dan krijgt het team en punt en wordt de katapult over die hoepel geplaatst waarmee de afstand tot de tweede hoepel groter wordt. Er moet een andere combinatie van schieter en vanger worden gevormd voor de volgende poging. Het team probeert zoveel mogelijk punten bijeen te sprokkelen binnen de tijd die staat voor de activiteit. Een leuke opdracht waarbij samenwerken en taakverdeling erg belangrijk zijn.

Lopende A

De activiteit Lopende A kan zowel in het bos als op het strand worden aangeboden. Er ligt op locatie een metalen A-frame klaar voor de deelnemers. Het is de bedoeling dat straks een deelnemer op de horizontale ligger van het A-frame gaat staan terwijl de A rechtop wordt gehouden door 4 personen met behulp van de 4 touwen die aan het frame zijn bevestigd. Vervolgens is het de bedoeling dat de A gaat ‘lopen’ zonder dat de persoon in de A de grond aanraakt. Door met behulp van de touwen het frame op 1 ‘been’ te trekken kan de persoon in de A het andere been vooruit bewegen. Wanneer je dit vervolgens ook aan de andere kant doet krijg je een lopende A. Er zijn meerdere varianten met betrekking tot mogelijke spelvormen die aangeboden worden. Afhankelijk van de situatie wordt er een keuze gemaakt:

  • Het is de bedoeling dat de deelnemende teams binnen de door de instructeur bepaalde tijd zoveel mogelijk trajecten tussen de pionnen afleggen. Iedere keer als een traject is afgelegd moet de persoon in de A gewisseld worden.
  • Een andere variant is hetzelfde als de voorganger met het verschil dat ze een door de instructeur bepaald aantal trajecten moeten afleggen in een zo snel mogelijke tijd. De tijd bepaald vervolgens hun eindscore.

De lopende A is een leuke opdracht waarbij samenwerken en communicatie erg belangrijk zijn.

Touwvierkant

De activiteit touwvierkant kan zowel in het bos als op het strand worden aangeboden. Het is de bedoeling dat het team straks geblinddoekt van het rondgeknoopte touw het bovenaanzicht van een dobbelsteen namaken (een rechtzijdig vierkant maakt met hoeken van 90°). De rechtzijdigheid moet wiskundig onderbouwd worden en de hoeken moeten naar benadering 90° zijn. 4 deelnemers vormen de hoeken van het vierkant, terwijl de overige deelnemers een zo hoog mogelijk aantal ogen (zoals bij een dobbelsteen) vormen binnen het vierkant. Centraal bij deze opdracht staan communicatie en planmatig werken

Challenge parcours

De activiteit challenge parcours kan zowel in het bos als op het strand worden aangeboden. Door middel van pionnen is door de instructeur een denkbeeldige sloot gecreëerd die de deelnemers moeten passeren zonder nat te worden. In de sloot liggen 4 eilandjes die ze hiervoor kunnen gebruiken. Verder hebben ze 1 plank tot hun beschikking om zich van eiland naar eiland te verplaatsen, maar er is op de eilandjes maar plaats voor 2 personen tegelijk. Hoe lost de groep dit op? Een uitdagende activiteit waar samenwerken centraal staat. Gegarandeerd succes.

Houtzagen

De activiteit houtzagen kan zowel in het bos als op het strand worden aangeboden. De deelnemers komen aan bij de activiteit waar een zaagbok hen op staat te wachten. Op de bok ligt een dikke stam die het team in korte blokjes moet zagen. In plaats van een moderne kettingzaag moeten de deelnemers gebruik maken van een aloude trekzaag die door 2 personen bediend zal moeten worden. Ook bij dit onderdeel is samenwerken weer erg belangrijk.

Hide and seek

De activiteit ‘Hide and Seek’ kan alleen in het bos worden aangeboden. De instructeur heeft ergens in het bos een oranje boei opgehangen. De boei is zichtbaar vanaf het startpunt maar kan alleen bereikt worden door enkele obstakels te omzeilen. De deelnemers krijgen enkele minuten de tijd om de weg naar de boei te markeren waarna ze als team hand in hand de boei moeten bereiken. Als laatste moeilijkheid blinddoeken we de deelnemers vlak voor de start, maar eens kijken hoeveel er op zicht wordt georiënteerd! Een geweldig onderdeel om te zien hoe de groep reageert op onverwachte zaken.

Maquettebrug

De activiteit ‘Maquettebrug’ kan zowel in het bos als op het strand worden aangeboden. De deelnemers krijgen 18 houten balkjes met dezelfde afmetingen en de opdracht om hier een op zichzelf staande brug van te bouwen. Een erg leuk onderdeel om de technische vaardigheden in de groep naar boven te halen. Teamwork is ook hier weer erg belangrijk.

Eilandenspel

De activiteit ‘Eilandenspel’ kan alleen in het bos worden aangeboden. Doel van de activiteit is dat de deelnemers uiteindelijk 3 sloten oversteken. Ze mogen hiervoor alleen het materiaal gebruiken dat door de instructeur beschikbaar is gesteld. De oversteken moeten gemaakt worden vanuit verschillende bewegingsprincipes (bijvoorbeeld lopen, springen, kruipen e.d.). Per oversteek moeten er 2 principes gebruikt worden, waarin het totale team zich verdeeld over deze principes. Bij de volgende oversteek mag 1 al gebruikt principe meegenomen worden. Het is daarbij wel voorwaardelijk dat de deelnemers zelf niet 2 maal hetzelfde principe mogen gebruiken.

Voordat de teams de principes tot uitwerking brengen, dient er door de teams een draaiboek te worden gemaakt met daarin de principes en de groepsverdeling per onderdeel. De instructeur bepaald of de bedachte varianten op de bewegingsprincipes worden goedgekeurd. Het team heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan het spel droog te oefenen. Dit mag alleen wanneer alles is uitgelegd en alleen op de opbouwplaats. Een leuke opdracht waarin de creativiteit en de bouwvaardigheid van de teams op de proef wordt gesteld. Zijn ze in staat om een uitgebreid draaiboek te schrijven waarmee ze alle oversteken kunnen maken?

Heksenkring

De activiteit ‘Heksenkring’ kan alleen in het bos worden aangeboden. Het is de bedoeling dat het team in een kring gaat staan met de handen vast. Ergens in deze kring wordt een horizontale balk gespannen tussen twee deelnemers. Hun armen gaan hier overheen. Het is vervolgens de bedoeling dat alle deelnemers in de kring de horizontale balk passeren. De handen mogen hierbij niet losgelaten worden. Het team krijgt 5 minuten voorbereidingstijd waarna er wordt overgegaan tot de daadwerkelijke uitvoering. Tijdens de uitvoering mag er om het extra moeilijk te maken niet meer gesproken worden.